COPLAN Sp. z o.o. ul. Prawnicza 85   Warszawa tel.(022) 867-53-53 email: info@coplan.com.pl 
www.podlogi-podniesione.pl 
  menu:
   
  STRONA GŁÓWNA
  Zastosowanie
Podłogi wylewane
Zalety
Zastosowanie
Klasy obciążeń
Rodzaje konstrukcji
Wykonawstwo
Wykładziny
Puszki elektryczne
Serwis

  Podłogi modułowe
  Aplikacje
  Rozwiązania techniczne
  Cennik
  Kontakt
  English version      


.: Podłogi podniesione wylewane

Podłogi podniesione wylewane łączą w sobie zalety podłogi podniesionej modułowej i tradycyjnej posadzki użytkowej. Są ekonomiczne, trwałe o znakomitych właściwościach mechanicznych i użytkowych. stosowane są wszędzie tam , gdzie zachodzi potrzeba umieszczenia okablowania i innych instalacji w przestrzeni podpodłogowej.

Podłoga podniesiona wylewana jest systemem podłogowym optymalnie łączącym wymagania użytkowe stawiane podłogom podniesionym, fizyki budowli i kosztów inwestycji.
.: Elementy systemu

 1.

 2.

 3.
 4.

 5.

 6.
Płynny jastrych anhydrytowy jako warstwa podłogi gr. 35mm
Płyta przykrywająca z płyt podłogi podniesionej
Dowolne wykończenie powierzchni podłogi
Profil ochronny z aluminium na połączeniu podłogi wylewanej i modułowej
Kanał rewizyjny rozbieralny szer. 60 lub 120 cm z płyt podłogi
Folia PE jako warstwa oddzielająca
  7.

 8.

 9.
 10.

 11.
Puszka instalacyjna na gniazdka elektryczne, telefoniczne, komputerowe
Płyta szalunkowa gipsowa HBS gr. 18 mm firmy RIGIPS
Strop betonowy oczyszczony i zagruntowany
Stopka podporowa regulowana ze stali galwanizowanej
Rama rewizyjna 60 x 60 cm z aluminium jako zabezpieczenie otworu rewizyjnego
.: Zalety podłogi podniesionej wylewanej:

 • wysoka wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne.
 • duża sztywność konstrukcji, praktycznie zerowe ugięcia (f = 0,2 mm).
 • minimalny skurcz liniowy (0,1 mm/m) i termiczny, przez co można uzyskiwać powierzchnie o wielkości do 800 m2 bez dylatacji skurczowych.
 • możliwość stawiania i mocowania dowolnej konstrukcji ścian działowych bezpośrednio na powierzchni jastrychu.
 • wysokiej jakości równość powierzchni
 • wszystkie materiały konstrukcji niepalne
 • wysoka odporność ogniowa podłogi - F90
 • ścianki działowe mogą stać na podłodze podniesionej
 • szczelność dymowa podłogi.
 • wolna przestrzeń pod całą powierzchnią podłogi do prowadzenia instalacji
 • dostęp do instalacji po podłogą zapewniony przez otwory i/lub kanały rewizyjne przykryte płytami podłogi podniesionej modułowej.
 • możliwość umieszczenia puszek instalacyjnych w dowolnym miejscu podłogi
 • wysokie tempo robót, możliwość udostępnienia podłogi innym ekipom budowlanym już po 24h
 • mało wrażliwa na uszkodzenia w fazie budowy
 • nie wymaga okresowych przeglądów i regulacji w fazie eksploatacji budynku
 • znakomite własności akustyczne – tłumienie dźwięków powietrznych i materiałowych przez masywną, ciągłą płytę nośną na elastycznej warstwie tłumiącej.
 • żadnego pogłosu, żadnego efektu barakowego
 • możliwość stosowania dowolnych wykładzin podłogowych, w tym tańszych wykładzin dywanowych w rulonach.
 • wykończenie podłogi parkietem czy kamieniem bez dodatkowych kosztów
 • ekonomiczny
 • możliwość łączenia z innymi systemami podłogowymi  .: Podłogi podniesione stosujemy w:

 • pomieszczeniach biurowych
 • bankowych salach operacyjnych
 • szpitalach
 • bibliotekach
 • salach wystawienniczych i sprzedaży
 • centralach komunikacyjnych
 • serwerowniach
 • laboratoriach badawczych
 • warsztatach
 • halach produkcyjnych
  jako:
 • powierzchnię użytkową
 • przestrzeń instalacyjną
 • podłogę wentylacyjną lub klimatyzowaną  .: Klasy obciążeń :

  Klasa Obciążenie znamionowe Rodzaj pomieszczeń
  2 2000 biura z niewielkim obciążeniem
  3 3000 biura, centrale telefoniczne, sale wykładowe,
  4 4000 serwerownie, biura konstrukcyjne,
  5 5000 serwerownie i pomieszczenia biurowe o podwyższonych obciążeniu zmiennym, magazyn, warsztaty, pomieszczenia produkcji czystej, pomieszczenia z mszynami rotaycyjnamia
  6 6000 pomieszczenia magazynowe i produkcyjne z ruchem z wózkami widłowymi, pomieszczenia z kasami pancernymi
  .: Rodzaje konstrukcji:

  COPLAN A

  Podłoga podniesiona COPLAN A

  A.    Elementy podporowe z gazobetonu o wymiarach podstawy 50x50 m

  B.    Płyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm

  C.    Izolacja akustyczna gr. 5 mm

  D.    Folia PE gr. 0,2 mmPłyta jastrychowa gr. 35 mm

  COPLAN B1

  Podłoga podniesiona COPLAN B1

  A.    Regulowane stopki ze stali ocynkowanej

  B.    Płyta wiórowa gr. 16 mm

  C.    Izolacja akustyczna gr. 5 mm

  D.    Folia PE gr. 0,2 mm

  E.    Płyta jastrychowa gr. 35 mm

  COPLAN B2

  Podłoga podniesiona COPLAN B2

  A.    Regulowane stopki ze stali ocynkowanej

  B.    Płyta gipsowo-kartonowa gr. 18 mm

  C.    Izolacja akustyczna gr. 5 mm

  D.    Folia PE gr. 0,2 mm

  E.    Płyta jastrychowa gr. 35 mm

  .: Rodzaje wykończenia powierzchni podłogi :

  Jako wykończenie powierzchni górnej możliwe są wszystkie ogólnie stosowane rodzaje wykładzin posadzkowych jak:

 • elastyczne wykładziny z tworzywa sztucznego np. : linoleum, PCV, kauczuk,
 • wykładziny dywanowe
 • kamień naturalny i sztuczny
 • płytki ceramiczne
 • parkiet drewniany
 • metal, szkło
 • wykładziny specjalne
  Aplikacja wykładzin na podłogę wylewaną odbywa się analogicznie jak tradycyjne posadzki.

  Warstwa nośna podłogi podniesionej wykonana z samopoziomującego jastrychu anhydrytowego, odznacza się wysoką jakością powierzchni oraz minimalnym skurczem liniowym pozwalającym na rezygnacją z dylatacyjnych skurczowych w podłodze i warstwie wykończenia podłogi.
  .: Technologia wykonania podłogi wylewanej :


  Prace poprzedzające

  Przed przystąpieniem do montażu podłogi podniesionej w budynku należy wykonać następujące prace poprzedzające:

 • zamkniecie fasady oraz wstawienie okien wraz z oszkleniem, wykonanie obmurówek i osłon szybów instalacyjnych
 • wykonanie ścian gipsowo-kartonowych lub murowanych wokół trzonów sanitarnych.
 • ułożenie korytek kablowych na główne ciągi kablowe, rozwiązanie zalecane
 • ułożenie przewodów grzewczych wraz z izolacją cieplną w miejscach, gdzie nie przewidziano kanałów rewizyjnych.

  Zaplecze techniczne budowy

  Do przeprowadzenia prac montażowych konieczne są następujące elementy infrastruktury technicznej placu budowy:

 • przyłącze prądu - 32 A
 • ujęcie wody
 • miejsce na kontener socjalny i magazynowy
 • miejsce na silosy z materiałem
 • plac składowy na materiał ok. 15 m2
 • wolny dojazd dla dostawców materiałów

  Organizacja prac

  Podczas prac montażowych budynek musi być zabezpieczony przed wnikaniem wody opadowej. Montaż okien, ściany kurtynowej, oszklenia powinny być zakończone. Temperatura wewnątrz budynku powinna wynosić minimum 4 °C. Otwory w stropie żelbetowym powinny zostać zabetonowane. Powierzchnie stropów należy oczyścić z gruzu, resztek betonu lub zaprawy.

  Kolejność prac:

 • oczyszczenie stropu żelbetowego z kurzu i pyłu
 • impregnacja powierzchni stropu farbą wiążąca kurz i pył
 • wytyczenie tras kanałów rewizyjnych i położenia otworów rewizyjnych
 • montaż kanałów i otworów rewizyjnych
 • montaż konstrukcji wsporczej podłogi, elementów szalunkowych i dylatacji
 • uszczelnienie konstrukcji folią PE
 • wylanie anhydrytowej płyty jastrychowej
 • pielęgnacją płyty jastrychowej

  Podłoga podniesiona może być udostępniona do ruchu pieszego po 24 godzinach od wykonanie płyty jastrychowej, częściowe obciążanie podłogi (50% obciążenia dopuszczalnego) możliwe jest już po 5 dniach pełne po ok. 14 dniach od wykonania płyty jastrychowej.

  Możliwe jest wykonywanie wszelkiego rodzaju prac wykończeniowych w technologiach suchej i mokrej, analogicznie do prac na tradycyjnych posadzkach z uwzględnieniem dopuszczalnej nośności konstrukcji podłogi. Krótkotrwale zawilgocenie podłogi nie ma wpływu na wartości użytkowe konstrukcji.
  .: Kasety instalacyjne:

  Kasety instalacyjne i gniazda elektryczne są nieodzownym elementem wyposażenia podłogi podniesionej, umożliwiają bezproblemowe podłączenie urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych do okablowania.

  W płytach podłogowych można wykonać otwory w celu zamontowania kaset instalacyjnych. Polecamy stosowanie kaset podłogowych, w których można montować puszki instalacyjne do gniazd elektrycznych, telefonicznych i komputerowych o module 45, najczęściej stosowanym w okablowaniu budynków. Kasety i puszki mogą pochodzić od różnych producentów. Przykładowo, możemy polecić wyposażenie renomowanych firm Legrand lub ACKERMANN.

  Kasety podłogowe mogą mieć kształt okrągły lub prostokątny i mogą pomieścić od jednej do ośmiu puszek. W każdej z tych puszek można zainstalować do trzech lub do czterech gniazd o module 45.

  Kasety posiadają pokrywy, na które można przykleić tę samą wykładzinę co na całej powierzchni podłogi podniesionej ( w przypadku wykładziny dywanowej, PCW lub linoleum). Pokrywa posiada jeden lub dwa małe otwory na wyprowadzenie kabli, przykryte własnymi, malutkimi pokrywami. W ten sposób nawet przy wychodzących z kasety kablach sama pokrywa kasety praktycznie nie wystaje ponad powierzchnię podłogi, co zapewnia odpowiednią funkcjonalność i estetykę.  .: Serwis:

  Oferujemy :

 • doradztwo przy wyborze systemu
 • projektowanie i opracowanie detali konstrukcyjnych
 • wykonanie kompletnej podłogi
 • serwis gwarancyjny
 • przebudowy, uzupełnienia i regulacje
 • instalacja osprzętu elektrycznego podłogi
 • elementy i konstrukcje na zamówienie

  Współpracujemy ze doświadczonymi firmami , oferujemy kompletne usługi.

  Prosimy o kontakt z nami, pomożemy rozwiązać każdy problem.  © Copyright 2002, COPLAN Sp.z o.o. All Rights Reserved.  Wszelkie prawa zastrzeżone.